• Tingagerskolen
  • Østre Ringvej 2, 5750 Ringe
  • 7253 0382
  • [email protected]
image
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret skole med ialt 520 elever og 65 medarbejdere.
 
Skolen er opbygget med 1 spor i 0. - 6. årgang og 3 spor i 7. - 10. årgang.
 
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for elever med generelle indlærings-
 
vanskeligheder med i alt 58 elever fordelt på 8 klasser samt en SFO med ca. 90 børn.
 
Vi er en afdelingsopdelt skole, der arbejder i  fleksible og selvstyrende teams. Se menupunktet!