• Tingagerskolen
image
Tingagerskolen er en udviklingsorienteret skole med ialt 480 elever og 65 medarbejdere.
 
Skolen er opbygget med 1 spor i 0. - 6. årgang og 3 spor i 7. - 10. årgang.
 
Til skolen er der tilknyttet en specialklasserække for elever med generelle indlærings-
 
vanskeligheder med i alt 53 elever fordelt på 6 klasser samt en SFO med ca. 70 børn.
 
Vi er en afdelingsopdelt skole, der arbejder i fleksible og selvstyrende teams. Se menupunktet!