• Tingagerskolen
image
Du skal vise hensyn mod enhver ikke blot på skolen, men også på vej til og fra denne. Det afhænger af os alle, om her er rart at være.
 
Du skal vise hensyn over for såvel personer som materiel. De forskellige ting (møbler, tavler, "maskiner" m.m.) må anvendes til det, de er beregnede til.
 
I frikvartererne må du opholde dig i skolegården, på gangene eller i klassen, dog ikke i faglokaler. Hvis du vælger at opholde dig indendøre, må du indstille dig på rolig færden. Løb og mere voldsomme aktiviteter henvises til skolegården.

Der må KUN spilles med bløde bolde i skolegården for de ældste elever.
Spilles der fremover med hårde bolde og ruder går i stykker, vil skolen fremsætte erstatningskrav.

Spil med hårde bolde anvises til boldbanen bag gym.sale.

Udearealer for alle er: Fodboldbanen, skolegården mellem gymnastiksalen og klassefløjen med lærerværelset, skolegården mellem biblioteket og fløjen med kontorerne samt legeplads for de yngste elever ved børnehaveklassen.
 
Skulpturhaven er stilleområde for alle.
 
Eleverne må ikke uden skolens tilladelse forlade skolens område i skoletiden (fra 8.15 til skoletids ophør). Elever i skolens 8. - 10. klassetrin må dog forlade skolens område i mellemtimer og i frikvartererne.
 
Rygning for elever er ikke tilladt på hele skolens område. (Lov nr. 1313 af 20 dec. 2000.)
 
   
Skolebestyrelsen giver skolens ledelse bemyndigelse til at bruge Bekendtgørelse nr. 320 af
26/03/2010 om fremme af god orden i folkeskolen.   

De nuværende regler er udarbejdet i samarbejde mellem skolebestyrelse, lærere og elever