Referat fra skolebestyrelsesmøde d. 30-10-2008

 

Tilstede: Bjarne, Lis, Jan, Linda, Benny, Kirsten, Nick, Lone, Palle og Flemming

Fraværende: Gitte

 

Ad 1             

a)      Lis og Linda har været med til ansættelsessamtalerne til 2 pædagoger i SFO.

b)      Orientering omkring lærersituationen på nuværende tidspunkt, orlov, barsel, etc.

10. klasses tur til Frankrig er forløbet rigtig godt. Transporten foregik i 2 busser, hvilket gjorde hverdagen lettere for dem som ikke måtte arbejde.

Tingagerskolen har modtaget en kvalitetsrapport fra Kommunen, den tages op i ekstern gruppe pga. rapportens omfang. Gruppen udfærdiger evt. høringssvar.

Det vedtagende budget for 2009 ser fornuftigt ud, hvilket betyder at der ikke skal strammes yderligere op på nuværende tidspunkt.

Den nye madordning startede d. 15. september, den fungerer godt, både med hensyn til bestilling og levering af maden.

c)      Intet

d)      Forslag fra elevrådet – udstyr til bordtennis – få repareret kakaomaskine og arrangere en fastelavnsfest.

 

Ad 2                   Generelt stor tilfredshed med arrangementet til Høstfesten. Mange fine                                    

                           aktiviteter, men det kan være en meget lang dag for de mindre børn.

Ad 3

Skolepolitikken er sendt til høring. Skolebestyrelsen har gennemgået politikken og debatteret visioner og indhold. Det indholdsmæssige kan vi ikke være uenige i, da det sagtens kan implementeres i den hverdag, vi har i dag eller det vi gerne vil udvikle i fremtiden.

Ad 4                 

Skolens målsætning har været i pædagogisk råd, hvor den er blevet tilrettet. Skolebestyrelsen har gennemgået den tilrettede model og rettet enkelte sætninger.  Revideret målsætning lægges på hjemmesiden.

Ad 5

Der blev snakket om skolens til tider meget ulækre toiletter, punktet tages op til næste møde.