skolebestyrelsen
 
Skolebestyrelsens opgave:
 
Skolebestyrelsen er forældrenes talerør over for skolen og kommunalbestyrelsen.
 
I samarbejde med skolens ledelse og Det pædagogiske Råd fastlægger skolebestyrelsen principperne for

undervisningen.

Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed, godkender budgetter og skal fremme samarbejdet

mellem skolen, skolefritidsordningen og hjemmene.
 
Hver klasse har et forældrevalgt bestyrelsesmedlem som kontaktperson, og kontaktpersonen er altid

repræsenteret ved årets første forældremøde i klassen.
 
 
Ledelsens repræsentanter:   

 

Bjarne Nielsen Brændeskovvej 74, 5700 Svendborg 62203135 [email protected]
Lone Funder Færgevej 2, 5700 Svendborg 62212264 [email protected]

 


Medarbejderrepræsentanter:
 
Steffen Fischer Nielsen Johan Lundbyes Vej 6 5700 Svendborg 62232096   [email protected]
Palle Drost Brændeskovvænget 58 5700 Svendborg 24205549   [email protected] 

 

 

 

Elevrådsrepræsentanter: